Organizacijos vertybės

  • Pagarba
  • Kompetencija
  • Įsipareigojimas ir rūpestingumas
  • Vienybė
  • Užsidegimas

Darbo principai

  • Vertės kūrimas
  • Kokybė
  • Greitis
  • Bendradarbiavimas
  • Nuolatinis tobulėjimas