Efektyvumo ieškantis IT sektorius atsigręžia į Lean galimybes

2017 01 03

Šių metų lapkričio pradžioje efektyvesnio IT paslaugų sektoriaus perspektyvos buvo aptartos ketvirtą kartą Minske surengtoje konferencijoje „ITSM Belarus“. Renginyje savo žiniomis dalinosi IT sistemų architektūros bendrovės „EPAM Systems“ direktorius, IT mokymų organizatorių „Cleverics“ atstovai, „Lean.lt“ praktikas bei kiti srities profesionalai. Pranešėjai pasidalino išskirtiniais pasiūlymais bei Lean įgyvendinimo praktikomis, kuriomis efektyvumas didinamas net mažais pokyčiais: tinkamai standartizavus darbą galima sumažinti kliento aptarnavimo laiką kone 7 kartus ar pasinaudojus Lean analizės įkvėptu darbuotojo pasiūlymu, automatizuoti duomenų suvedimą bei tokiu būdu sutaupyti po 20 darbo valandų kasdien.

 Šiuo metu galimybių efektyvinti kasdienius procesus bei įtraukti žmones į tų procesų gerinimo veiklas ieškoma ir IT sektoriuje. Susirinkusiuosius imtis neatidėliotinų veiksmų skatino jau ir pats konferencijos planas, kuris buvo paremtas principu: „Veik, kurk, tobulink“. Pasak renginyje dalyvavusio „Lean.lt“ atstovo, toks požiūris galutinai parodė, kad tiek IT, tiek bet kuriame kitame sektoriuje gerinti paslaugų kokybę galima įgyvendinant tuos pačius Lean principus bei tikslus.

Vieną įdomiausių IT sektoriaus ir Lean sistemos sąsajų pateikė AB „Banking Processing Center“ IT skyriaus vadovas Aleksandras Tikhonichevas. Jo pristatyme išskirti 5 svarbiausi veiklos tobulinimo elementai sutampa su tais, kuriais remiamasi organizacijose įgyvendinant Lean sistemą. Likusias abejones dėl IT sektoriaus paslaugų teikimo ir Lean sistemos suderinamumo išnyko A. Tikhonichevui įvardijus pagrindinius IT pokyčių įgyvendinimo iššūkius, kurie itin gerai pažįstami ir įvairiose srityse dirbantiems Lean praktikams: tiek kalbant apie procesus, tiek apie juose dalyvaujančius žmones.

Neabejotinai vis didesnis dėmesys skiriamas ir darbuotojų bendradarbiavimo skatinimui. Būtent šios krypties tobulėjimo aspektus pristatė pirmą kartą „ITSM Belarus“ konferencijoje pranešimą susirinkusiems skaitęs „Lean.lt“ atstovas. Remiantis Lean įgyvendinimo paslaugų sektoriuje patirtimi, pateiktos įžvalgos IT sektoriaus tobulinimui apėmė įvairiausius pavyzdžius, kurie gali padėti ne tik optimizuoti paslaugų teikimą, sutaupyti įmonės laiko bei finansinius išteklius, bet ir didinti darbuotojų įsitraukimą.

Pirmiausia, kaip ir kiekviename sektoriuje, siekiant realių ir tobulėjimą skatinančių pokyčių pradėti tenka nuo esamos situacijos analizės. Kalbant išskirtinai apie IT sektoriaus paslaugų teikimą, išsakyta mintis, kad svarbu numatyta ne tik vykstančių procesų eigą, bet ir tiksliai įvertinti konkretų jų poreikį bei kainą. Tuomet galima tikslingai išskirti svarbiausius procesus, juos optimizuoti, nereikalingų veiklų atsisakyti ir tokiu būdu sumažinti bendrus kaštus. „Lean.lt“ praktiko pateiktas realus pavyzdys pademonstravo, kaip viename iš kandidatų atrankos procesų buvo pašalinti vertės nekuriantys veiksmai ir taip sutaupyta virš 8 tūkst. eurų per metus.

Peržiūrėjus esamas veiklas ir procesus, IT paslaugas teikianti bendrovė gali žengti kitą efektyvumą didinantį žingsnį ir pradėti kurti patobulintų procesų sistemą. Tinkamai sukurta sistema optimizuoja veiklos procesus taip, kad jie neštų didžiausią naudą organizacijai ir klientui bei būtų išvengiama visų įmanomų nuostolių.  IT paslaugų profesionalus nustebino Lean sistemos įgyvendinimo pavyzdys, kuris parodė, jog net nedidelis pokytis galėtų padėti sutaupyti kone po 20 darbo valandų per dieną. Atlikus Lean analizę paaiškėjo, kad įdiegus paprastus IT sprendimus, galima pasiekti ženklių sutaupymų.

Daugiau nei 100 IT sektoriaus specialistų, verslo atstovų bei procesų valdymo sutraukusios konferencijos apibendrinimas buvo aiškus – tam tikros procesinės problemos, lemiančios nuostolius, neabejotinai neišvengiamos ir IT sektoriuje, tad vien sklandžiai veikiančių IT sistemų negana. Kokybiškas IT paslaugas bei sklandų jų teikimą garantuos tik efektyviai valdomi procesai bei tobulėjimą garantuojantis bendradarbiavimas: tiek tarp darbuotojų, tiek su įmonės klientais.