MOKYMAI „UGDANČIOJI LYDERYSTĖ LEAN KULTŪROS TRANSFORMACIJAI“

Organizatorius
Lean.lt

Apie

Ugdančioji lyderystė Lean kultūros transformacijai: Įmonės valdymo vystymo sistema

Sužinokite, kaip diegti sistemas, kurias naudoja „Toyota“, kad sukurtumėte kultūrą, kurioje žmonės moka ir geba spręsti problemas visose organizacijos lygiuose.

Mokymo temos:

Lean lyderystės sistema – tikslas „Tikroji šiaurė“ ir strategijos išskleidimas
Lean darbo sistema – proceso pamatiniai įrankiai ir sistemos
Lean vystymo sistema – žmonės: sisteminis problemų sprendimas visuose lygiuose
Lean valdymo sistema – problemų sprendimas kaip kasdienis darbas
Trijų lygių problemų sprendimas
Savo spragų įsivertinimas ir veiksmų planas

Mokymai skirti: aukščiausio lygio vadovams, lean vadovams, vidurinės grandines vadovams, kurie atsakingi už strategijos įgyvendinimą.

Mokymai vyks anglų kalba.

Maksimalus dalyvių skaičius – 36.

Pranešėjas

MICHAEL HOSEUS

CQPO – kokybiškų žmonių ir organizacijų centro, kurį 1999 m. įsteigė „Toyota“, vykdantysis direktorius

  • Bendraautorius knygos „Toyota kultūra“ kartu su dr. Jeffery Liker, parašiusiu knygą „Toyota kelias“; 
  • Knyga „Toyota Kultūra“ 2009 m. laimėjo Shingo prizą už tyrinėjimą ir profesionalią publikaciją.
  • Turi 13 metų žmogiškųjų išteklių ir gamybos vadovo patirtį Toyota Motor Manufacturing‘s Georgetown, kurioje dirbo 8000 žmonių. Jis buvo atsakingas už personalą, žmogiškųjų išteklių vystymą, saugumą, darbuotojų santykius, mokymus, kt.
  • CQPO – kokybiškų žmonių ir organizacijų centras, kurį įkūrė Toyota Motor Manufacturing 1999 m., kad dalintųsi Lean kokybės filosofija ir žmonių/darbuotojų geriausia praktika su verslo, mokslo ir bendruomeninėmis organizacijomis.
  • Šio centro dabartiniai projektai su Toyota yra: naujos atrankos ir mokymo procesų, team lyderio ir grupės vadovo mokymai po paskyrimo į poziciją, kokybės ciklo lyderio ir vadovo mokymai, globalus problemų sprendimas visiems lygiams. 
  • M.Hoseus šiuo metu padeda organizacijoms su Lean kultūros transformacijomis skiriant pagrindinį dėmesį vykdomajam valdymui ir žmogiškiesiems ištekliams bei kaip kokybiškų žmonių vertės srautas susisieja su gamybos vertės srautu.

Programa

8.15 - 9.00

Dalyvių registracija

9.00-10.30

Lean lyderystės sistema – TIKSLAS “Tikroji šiaurė” ir strategijos išskleidimas

Patvirtinkite “Tikrąją šiaurę” – kaskaduokite
Pratimas grupėje: Kiekvienas yra tame pačiame puslapyje, kad kartu pasiektume “tikrają šiaurę”
Kodėl – misija, tikslas
Kaip – Vertybės ir operacinės sistemos
Ką – Vizija ir “tikrosios šiaurės” tikslai
Filosofija ir įsitikinimai
Kiekvieno lygio rolės ir atsakomybės
Tarnystės lyderystė veiksme
Darbo saugumo filosofija 

10.30-10.45

Kavos pertrauka

10.45-12.10

Lean darbo sistema – Proceso pamatiniai įrankiai ir sistemos

Lean kultūros esamos situacijos ir spragų identifikavimas
5-S, standartizavimas, mokymo metodai, vizualizacija
Vertės srauto organizacija ir valdymo struktūra
Pratimas grupėje – Gemba ėjimas – Raportavimas

 Lean vystymo sistema: Žmonėssisteminis problemų sprendimas visuose lygiuose

Pritraukimas, atranka, įvedimas ir jūsų žmonių įtraukimas

12.10-13.00

Pietūs

13.00-14.30

Lean valdymo sistema: Problemų sprendimas kaip kasdieninis darbas

Pagrindiniai veiklos rodikliai
Įmonės – verslo ir finansiniai rodikliai
Kiekvienos atramos komandos greitas progreso pristatymas
Vertikalus kaskadavimas – pakopinis būdas pagrindiniams veiklos rodikliams
Horizontalus – funkciniai palaikymo rodikliai
Pagrindiniai, šalutiniai ir procesų veiklos rodikliai
Pratimas grupėje: pagrindinių veiklos rodiklių struktūros rekomendacijos visiems tris organizacijos lygiams
Įtraukite visas saugumo, kokybės, paslaugų/pristatymo, kaštų, žmonių ir kt. atramas  

14.30-14.50

Kavos pertrauka

14.50-16.30

Trijų lygių problemų sprendimas

Strateginis, sisteminis ir kasdieninis (riedulys, akmuo ir akmenukas)
Lean lyderio standartizuotas darbas
“Lyderio standartizuotas darbas” kiekvienam lyderystės lygiui
Kasdieninis standartizuoto darbo sutelkimas/surinkimas
PDCA įmonei („Plan-Do-Check-Act“ metodo pagalba surandamos esminės problemos priežastys ir numatomi viekmai jas šalinti) – verslo ir finansų
Įdėjų įgyvendinimo bei problemų sprendimo komandos
Veiklos valdymo, vertinimo ir kompanijos veiklos apdovanojimo jungtis
Lyderystės seka – disciplina, atskaitingumas ir PDCA
Pratimas grupėje – patikrinkite visų trijų lygių esamą padėtį “gemboje” visiems lygiams ir atramoms
Rekomenduokite sistemą ir formą, kuri apimtų visus prie kiekvienos surinkimo lentos

Grupės ataskaita – trijų lygių problemos sprendimas

Savarankiškas savo spragų įsivertinimas ir veiksmų planas
Įvertinkite savo organizacijos Lean lyderystės ir lean žmonių sistemas ir nustatykite artimiausius veiksmus patobulinimui

Registruotis