Atliekant kryptingą organizacijos vertinimą, galima išanalizuoti visus pasirengimo efektyvinti veiklą aspektus. Vertinama ne tik tiesioginė veikla ir organizacijos pasiekti rodikliai, bet ir vadovavimo gebėjimai ir kultūra. Rezultatų ataskaitoje pateikiamos įvardintos galimybės bei jų prioritetai, todėl organizacijos gali sutaupyti laiko ir pastangų pasirinkdamos teisingą įgyvendinimo kryptį.