Mokome naudoti „Toyota Motors“ sukurtus metodus, kuriuos Honsha, mūsų partneriai, ištobulino taikydama juos ir už „Toyota“ organizacijos ribų. Mokymuose taikome aktyvios diskusijos principus, kada mokytojas yra diskusijos vadovas, nepateikiantis galutinės nuomonės – dalyviai samprotauja ir savarankiškai prieina išvadų. Tai padeda dalyviams gerai suprasti TPS / Lean metodų principus.

Mokymai yra orientuoti į esamus organizacijos poreikius, o žinios iš karto išbandomos atitinkamoje srityje. Mokymų klasėje darbuotojams suteikiamos teorinės žinios apie Lean metodus, o šiuos metodus pritaikant praktikoje formuojami gebėjimai. 80% mokymosi vyksta praktikoje.