Taikant Lean metodus, paskirtas Lean.lt komandos narys nuolatos teikia patarimus ir pagalbą. Ugdomasis vadovavimas („Coaching“) užtikrina discipliną ir standartų laikymąsi, nes mokytojas nuolat stebi projekto eigą ir prižiūri, kad būtų laikomasi susitarimų. Organizacijos darbuotojai įgyja naujų gebėjimų, o projekto eigoje nuolat peržiūrimi ir fiksuojami pasiekti rezultatai juos motyvuoja tolesnei veiklai.