Lean sistemos įdiegimas apima tris etapus: veiklos vertinimą, mokymą ir ugdymą bei įgyvendinimą ir koordinavimą.

Įmonės veiklos vertinimo metu nustatoma/įvardinama esama organizacijos situacija ir kaip ji gali pasikeisti bei kokios konkrečios naudos galima pasiekti. Ilgalaikis Lean įgyvendinimas prasideda nuo įmonės veiklos vertinimo.

Mokymo ir ugdymo metu darbuotojai yra sertifikuojami – po to jie jau patys gali perteikti žinias savo kolegoms. Po metų intensyvaus darbo išorinio konsultanto rolė tampa tik epizodiška.

Siekiant užtikrinti planuotą Lean įgyvendinimą, vyksta nuolatinis projektų stebėjimas, koordinavimas, apie procesus nuolat informuojama vadovybė.