Kas yra Lean sistema?

 

Lean sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

Lean esmę geriausiai nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas.

Tai klientui ir įmonei vertės nekuriančių procesų eliminavimas arba mažinimas, sukuriant nuolatinio tobulėjimo kultūrą organizacijos viduje.
Lean įgyvendinimas arba efektyvių procesų valdymas dažnai lyginamas su namo statyba, kur itin svarbu tvirti pamatai, kolonos, stogas ir žmogus.

Siekiant sukurti efektyvius procesus, pirmiausia reikia juos vizualiai valdyti – kad kiekvienas darbuotojas bet kuriuo metu galėtų vertinti ar procesas juda teisinga linkme ir be trikdžių.

Kitas žingsnis – būtina standartizuoti gerąsias praktikas, tokiu būdu eliminuojant chaosą ir gaunant teigiamą rezultatą.

Viena iš namo kolonų atsakinga už 100% kokybę į kitą procesą, o kita kolona – už pristatymus laiku (tada kada reikia, nei anksčiau, nei vėliau).

Stogas – tai rezultatas, Lean sistema, užtikrinanti vertę kuriančius produktus ir procesus už kuriuos klientas sutinka mokėti pinigus.

Žinoma, namo statyba ar efektyvus proceso valdymas neįmanomas be nuolat tobulėjančio žmogaus. Darbuotojas įtraukiamas į nuolatinį procesų tobulinimą. Kitu atveju: „Jei darysi tą patį ką anksčiau darei, gausi tą patį ką anksčiau gaudavai“, Kenneth Blanchard.

Visose šio statomo namo ar efektyvių procesų valdymo dalyse slypi tam tikri Lean metodai ar įrankiai: 5S, Kaizen, PDCA, Standartizuotas darbas, SMED, TPM, Kanban, Hoshin Kanri ir kiti. Atsitiktinis šių metodų taikymas dažnai neduoda laukiamo rezultato, kadangi tam turi būti numatytas sisteminis ir nuoseklus įgyvendinimas.

Geriausia Lean mokykla yra praktika. Kaip teigė Taiichi Ohno, vienas Lean sistemos kūrėjų: „Žinios yra kažkas, ką jūs galite nusipirkti už pinigus. Išmintis – tai kažkas, ką jūs įgyjate darydami“.

Lean sistemos įgyvendinimas pirmiausia pradedamas nuo įmonės veiklos vertinimo, kuris susideda iš trijų dalių:

  • Pagrindinių įmonės veiklos rodiklių analizė;
  • Gemba auditas (fizinis procesų vertinimas įmonėje);
  • Ataskaitos ruošimas (naudų identifikavimas ir Lean įgyvendinimo veiksmų plano išgryninimas).