Kulautuvos reabilitacijos ligoninė - pirmoji gydymo įstaiga Lietuvoje, veikianti pagal Lean principus

2018 04 12

Plačiai paplitusi paslaugų ir darbo kokybės gerinimo metodika „Lean“, kuria vadovaujantis daugiausiai dėmesio skiriama efektyviam turimų išteklių panaudojimui bei vykstančių procesų kuriamai vertei, Kauno klinikų filiale Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje pakeitė darbo pasiskirstymo sistemą ir jos principus. „Persikėlus iš Viršužiglio ligoninės, susidūrėme su tam tikrais iššūkiais – pasikeitusiomis darbo sąlygomis ir ženkliai išaugusiu pacientų srautu. Sprendžiant problemas, semtis patirties reikėjo iš kitų organizacijų ir gerosios vadybos sistemų darbo organizavimo, o vadybos principus pritaikyti sveikatos priežiūros įstaigoje. Praėjus 9 mėnesiams nuo naujų metodų įdiegimo, matome akivaizdžią šios metodikos naudą Ligoninės gydytojams ir pacientams“, – pasakojo Kulautuvos reabilitacijos ligoninės direktorius prof. Raimondas Kubilius.

Kulautuvos reabilitacijos ligoninė savo adaptuotą kelią pagal naująją metodiką pradėjo nuo Ligoninės registratūroje vykstančių procesų optimizavimo. Registratūroje pritaikius 5S aplinkos standartizavimo ir vizualikos įrankius, paciento registracijos procesas nuo pat pirmojo skambučio iki atvykimo ir procedūrų paskyrimo praeina sklandžiai ir efektyviai. „Kiekvieno naujo paciento registracijai sutrumpėjus 3 minutėmis, šis laikas panaudotas susisiekiant su sekančią dieną atvykstančiais pacientais. Standartizavus fizioterapijos ir kineziterapijos skyriaus procedūrų laikus, Ligoninė pasiekė savo pirmąjį užsibrėžtą tikslą – procedūrų prieinamumas padidėjo dvigubai ir pacientai pradeda reabilitaciją jau nuo pirmosios dienos“, – teigė reabilitacijos gydytoja rezidentė Greta Jurėnaitė, nuo pirmųjų žingsnių aktyviai prisidėjusi prie naujosios metodikos diegimo Kauno klinikų filiale.

Komunikacijos Transportavimo lenta Small „Lean“ principai sveikatos sektoriuje turi akivaizdžią naudą efektyvinant procesus, didinant skaidrumą, mažinant laiko ir kaštų sąnaudas, o svarbiausia – didinant pacientų ir darbuotojų pasitenkinimą. Pradėjus taikyti praktikoje naujuosius vadybos metodus, jau nuo pat paciento atvykimo į ligoninę yra suplanuojama jo dienotvarkė, kruopščiai atrenkamas laikas pacientui atlikti vieną ar kitą procedūrą. Kaip pasakojo Reabilitacijos skyriaus vadovė Eglė Tamulevičiūtė-Prascienė, ne visi pacientai patys gali nueiti iki procedūrų kabinetų – tai gali riboti tiek fiziniai ir kognityviniai sutrikimai, todėl sukurta „Komunikacijos-Transportavimo“ lenta. Gydytojui, įvertinus paciento savarankiškumo lygį, specialistai ir kurjeriai operatyviai informuojami, koks pacientas ir kokiu laiku turi būti transportuojamas į procedūras ar treniruotes.

Kitas vykstantis pokytis, užtikrinantis kokybiškas paslaugas Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje gydomiems pacientams, yra standartizuoti reabilitacijos komandos aptarimai. Prieš susirinkimą visa informacija pažymima standartizuotoje lentoje – taip visi susirinkimo dalyviai akimirksniu gali įvertinti, kurio paciento reabilitacijos eigai skirti daugiau laiko: raudona spalva komandos nariai žymi žemą paciento motyvaciją, pablogėjusią būklę ar nepasiektus užsibrėžtus tikslus. „Tokia standartizuota aptarimų sistema padeda sutaupyti 15 min. specialistų darbo laiko ir užtikrina, kad visos su pacientu susijusios problemos bus identifikuotos ir išspręstos laiku“, – metodikos privalumus vardijo E. Tamulevičiūtė-Prascienė.

Remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdžiu yra žinoma, jog šios darbo kokybės gerinimo metodikos principai sveikatos sektoriuje turi akivaizdžią naudą efektyvinant procesus, didinant skaidrumą, mažinant laiko ir kaštų sąnaudas, o svarbiausia – didinant pacientų ir darbuotojų pasitenkinimą. Šios darbo organizavimo principus įvaldžiusio Kauno klinikų filialo darbas paremtas ne sunkiu ir viršvalandžių sąskaita atliekamu, o tiksliu ir standartizuotu darbu, kuris kuria aiškią vertę ir darbuotojui, ir pacientui bei pačiai ligoninei, kurioje lovos užimtumas siekia 100 proc.