MOKYMAI ir SEMINARAI

Lean diegimo ofise tikslas yra optimizuoti administracijoje vykstančius procesus, taip trumpinant užsakymo įvykdymo laiką ir kaštus. Tai pasiekiama suskaidžius procesus (pvz. planavimas, pirkimas, sprendimų priėmimas) į atskiras veiklas, įvertinus jų trukmę. Taip lengvai pastebimi nuostoliai ir problemos bei numatomi veiksmai jų pašalinimui.

Naudojant Lean metodus išmokome darbuotojus greitai atpažinti nuostolius: kaupiama nereikalinga informacija ir darbo priemonės darbo vietoje; ilgas informacijos laukimas; nereikalingas vaikščiojimas ir dokumentų nešiojimas perduodant informaciją ar derinant sprendimus; informacijos korekcijos ir klaidų taisymai; ruošiamos nereikalingos ataskaitos arba dubliuojamos užduotys. Darbuotojai įtraukiami į jų šalinimą, jie patys kuria aiškius tvarkos, darbo atlikimo standartus. Taip organizacija užtikrina sklandų veiklos vykdymą, išlaikant optimalų informacijos ar darbo priemonių kiekį, nustatant aiškias atsakomybes ir prioritetus.

Darbuotojams aktyviai prisidedant prie Lean metodų diegimo didinamas jų įsitraukimas, ugdomi gebėjimai ir savarankiškumas, atsakomybė bei vystomas komandinis darbas.