Ceturto reizi apbalvoti uzņēmumi, kas visveiksmīgāk īsteno “Lean”

2018 05 23

Baltijas reģiona lielākajā “Lean” pasākumā – “Baltijos Lean Forume 2018” – jau ceturto reizi tika apbalvoti uzņēmumi, kas visveiksmīgāk piemēro “Lean” praksi.

Par vislabāko īstenoto ideju, kas atviegloja detaļas sagatavošanu un ļāva ražīgumu palielināt no 100 līdz 600 vienībām dienā, “Gada Kaizen” apbalvojumu ieguva UAB “Baltik vairas”. Darbinieks, izgatavojis spiedogu, tagad iztiek bez roku darba, nodrošina augstu izstrādājuma kvalitāti, ātrāk sagatavo nepieciešamo komponentu daudzumu, bet ietaupītajā laikā veic darbus, kas rada lielāku vērtību. 

Gada projekta” apbalvojumu saņēma rūpniecības uzņēmums “Artilux”. Iniciatīvas bagāto darbinieku komanda centās samazināt “pudeļu kakliņus” vienā no izstrādājumu salikšanas procesiem. Pēc problēmu identificēšanas, darba rīku un to izvietojuma pilnveidošanas, uzņēmumam izdevās par 35 % samazināt operāciju izpildes laiku. Neizdodot nevienu eiro, “Artilux” izdevās par 20 procentiem palielināt vidējo viena darbinieka produktivitāti un gada laikā sasniegt vairāk par 80 tūkstošiem EUR lielu ekonomisko efektu. 

“Gada iesaistīšanās” titulu šogad ieguva “BIOK Laboratorija”. Šis uzņēmums jau otro gadu demonstrē visaugstāko – 100 % – darbinieku iesaistīšanos, piemērojot “Lean” praksi. 

Par 98,8 % laikā izpildītu uzdevumu, 2017. gadā īstenojot “Lean” metodes, sabiedrība “Headex Group” ieguva “Gada disciplīnas” titulu. Svarīgi norādīt, ka pirms gada šī organizācija tika novērtēta ar “Gada starta” apbalvojumu. 

Žāvētas koksnes kurināmā ražotājs uzņēmums “VLI Timber” saņēma “Gada rezultāta” balvu par dažādu standartizēšanas un pilnveidošanas projektu radīto vislielāko finansiālo efektu, rēķinot uz vienu darbinieku. Sabiedrības vadītāji konferences laikā dalījās pieredzē un ar konkrētiem piemēriem demonstrēja, ka izmaiņām nepieciešams ne tik daudz finanšu resursu, cik radošuma un enerģijas.

Gada starta” titulu šajā gadā ieguva mazumtirdzniecības sabiedrība “Ermitažas”. 2017. gadā šī organizācija sāka sistemātiski piemērot “Lean” praksi un no pirmajām sesijām parādīja labus rezultātus. Novēlam viņiem veiksmi, turpinot darbu 2018. gadā!