Kā nonākt pie lielākām algām?

2017 01 20

Latvijas plašsaziņas līdzekļos ir pastiprinājušās diskusijas par minimālo algu valstī, tās lēnā pieauguma iemesliem un potenciālajiem veidiem, kā ietekmēt ienākumu pieauguma tempu valstī. Apspriešanas eksperti (ekonomikas speciālisti, arodbiedrību pārstāvji, pētnieciskie žurnālisti) ir nosaukuši vairākus faktorus, kas ietekmē ienākumu līmeni, tostarp nodokļu sistēmu, uzņēmumu ražīgumu, procesu automatizāciju un darbinieku nevēlēšanos mācīties un celt kvalifikāciju.

Ir vairākas pieejas uzņēmuma pārvaldībai, kas var veicināt ilgtermiņa attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos. Viena no visefektīvākajām pieejām, kas neprasa lielus ieguldījumus ieviešanā, ir Lean metodoloģija. Tā ir ieviesta daudzos starptautiskos uzņēmumu un jau ir apliecinājusi lietderību preču un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Lean.lv uzņēmuma procesu efektivitātes eksperti piedāvā apsvērt labāk pārdomātus uzņēmumu efektivitātes uzlabošanas veidus.

Procesu izcilības eksperti apgalvo, ka, tiecoties pēc algu kvalitātes un uzņēmumu efektivitātes, galvenā uzmanība ir jāpievērš darbinieku apmācībai un izglītošanai, lai organizācijās ieviestu pasaules līmeņa sistēmu. Piemēram, mūsu pieredze liecina, ka apmācīti darbinieki spēja noskaidrot problēmas cēloni un veikt uzlabojumus, tādējādi ietaupot 60 tūkst. € mēnesī vai iepakojuma ražošanas uzņēmums, standartizējot darbu mazināja kļūdu skaitu un tādējādi ietaupīja 74 tūkst. € gadā. Arī procesu automatizācija var palīdzēt palielināt efektivitāti, bet parasti tas ir ļoti dārgi.

Lean pasākumi ir iedarbīgi, ja pieaug pieprasījums un uzņēmumam trūkst speciālistu, turklāt Lean eksperti iesaka nevis atlaist darbiniekus, kas ir klasisks izmaksu samazināšanas paņēmiens, bet gan nepieņemt darbā jaunus, kad kāds pensionējas vai aiziet no darba.

„Pieaugot ražošanas apjomam, uzņēmumiem ir jāapsver iespēja nevis pieņemt jaunus darbiniekus un pirkt jaunas iekārtas, bet gan efektīvi izmantot pašreizējos resursus. Tas samazinās vajadzību algot papildu darbiniekus, un darbs būs daudz efektīvākas,” norāda Lean metodoloģijas eksperts Vidas Petraitis.

Apmācība un Lean ražošanas metožu ieviešana ilgtermiņā stimulē divus galvenos rezultātus, vienlaikus nodrošinot veiksmīgu uzņēmuma darbību.

  1. Efektīvāk izmantojot resursus, uzņēmums var atļauties nealgot papildu darbiniekus, kad daļa pašreizējo darbinieku pārtrauc darbu uzņēmumā. Tādējādi uzņēmumā strādājošajiem varēs palielināt algas bez finansiāliem zaudējumiem uzņēmumam kopumā.
  2. Iesaistīti darbinieki Lean aktivitātes ir motivētāki palikt un strādāt uzņēmumā, jo viņiem palielinās alga.