Kāpēc darbinieku idejas ir tik vērtīgi?

2017 04 03

Katrs darbinieks vislabāk pārzina savas ikdienas darbības un darba procesus, tāpēc viņam ir vienkāršāk konstatēt galvenās problēmas un sniegt vērtīgus un ļoti precīzus ieteikumus darba procesa uzlabošanā. Šis ir visefektīvākais veids kā izskaust liekas darbības un nepārtraukti uzlabot procesu.

Darbinieku idejas var īstenot, lai uzlabotu darba drošību, paaugstinātu preču vai pakalpojumu kvalitāti un lai pilnveidotu vispārējo procesa efektivitāti. Finanšu ieguvumi no šīm idejām ir viegli izmērāmi. Piemēram, kāds mūsu klients dažu Lean īstenošanas gadu laikā ir izveidojis ideju apmaiņas kultūru, un pašlaik šī sistēma ģenerē četras idejas uz vienu darbinieku un ietaupa līdz 200 tūkstošiem eiro gadā. Turklāt reizēm idejas var palīdzēt nepieļaut kļūdas, kas apdraud uzņēmuma reputāciju vai pat cilvēku dzīvību.

Viens no labākajiem paņēmieniem kā apkopot darbinieku idejas ir Kaizen metode. Tā ir Lean sistēmas daļa, kas veicina ideju apmaiņu.

  • Idejas pieteikuma forma var izskatīties kā standartizēta veidlapa, kurā darbinieks var raksturot aktuālu situāciju vai procesu un iesniegt priekšlikumus tā uzlabošanai.
  • Ja darbinieka tiešais vadītājs apstiprina ideju, tā nonāk Kaizen komisijā.
  • Pēc komisijas apstiprinājuma tiek piešķirti idejas īstenošanai nepieciešamie resursi.
  • Darbiniekam par ieviestu ideju tiek piešķirti īpaši punkti, kurus pēc tam var apmainīt pret algas pielikumu, dāvanu kartēm vai citiem motivēšanas līdzekļiem.

Ir svarīgi arī nepārtraukti diskutēt par ideju rezultātiem. Mūsu pieredze liecina, ka Kaizen sistēmas īstenošana maina arī darbinieku uzskatus par organizācijas kultūras aspektiem: viņi jūt, ka viņu viedoklim ir nozīme, viņi var īstenot savas idejas darbā un sāk atbalstīt savu vadītāju lēmumus vairāk nekā jebkad.