MĀCĪBAS un SEMINĀRI

Šīs vienu vai vairākas dienas garās sesijas paredzētas darbinieku vienošanai ar mērķi ātri atrisināt organizācijai aktuālas problēmas. No darbiniekiem un Lean.lv konsultantiem izveidota komanda analizē izvēlētos procesus un, pielietojot Lean metodes („Kaizen”, PDCA, SMED, „Standartizētā darba”, „5 kāpēc?” un citas), nosaka iemeslus, iespējas, prioritātes, paredz darbības, atbildīgos darbiniekus un īstenošanas termiņus.

Šo sesiju priekšrocība – ātrs un pamanāms rezultāts un konkrēts labums uzņēmumam, risinot problēmas, piem., novēršot procesa „pudeles kaklus”, rezervju uzkrāšanos, informācijas kavēšanos, radušās problēmas u.c.

Dažādu struktūrvienību darbinieku sadarbība palielina iesaistīšanos un komandas darbu kopīga rezultāta labā. Savukārt sasniegtie labumi motivē darbiniekus turpmākām izmaiņām.