Lean koncepcijā par „Gemba (jap. „īstā vieta”) tiek dēvēta vieta, kurā notiek process, radīta vērtība, piem., klientu apkalpošanas zāle, ražošanas līnija. Šī darba vietas analīze nodrošina ātru atbildi par esošo uzņēmuma stāvokli. Piemērojot „Gemba” tūri, proti, procesu fizisko vērtēšanu uzņēmumā, uzzinām, kādas turpmākās darbības būtu jāveic, īstenojot Lean principus.

Nevaram novērtēt organizācijas iespējas, tikai lasot atskaites vai dokumentus, ir jāiet tur, kur notiek process, un tad jāvērtē visas iespējas un iespējamās turpmākās darbības.