Sekmīgi pielietojot Lean metodes, par grūtāko šī procesa daļu daudzi uzskata iegūtā labuma saglabāšanu. Ja grūti mācīties jaunas lietas, tad atbrīvoties no vērtību neradošiem seniem ieradumiem var būt vēl grūtāk. Mūsu mācību procesā iekļauts sistēmisks darbības audits, ko sāk īstenot jau procesa sākumā. Skolotājs pastāvīgi analizē, vai uzņēmumā sekmīgi ievēro sistēmu un vai pēc tās ieviešanas procesa ieguvumi netiks zaudēti. Organizācijās, kuras ievieš atsevišķus Lean rīkus, audita procesu neveicam.