Veicot mērķtiecīgu organizācijas novērtējumu, var izanalizēt visus aspektus darbības efektivizācijai. Tiek vērtēta ne tikai tiešā darbība un organizācijas sasniegtie rādītāji, bet arī vadīšanas spējas un kultūra. Rezultātu atskaitē tiek sniegtas norādītās iespējas un to prioritātes, tāpēc organizācijas var ietaupīt laiku un pūles, izvēloties pareizu īstenošanas virzienu.