Mūsu misija ir attīstīt jūsu darbinieku spējas un prasmes, lai vēloties tālāk izplatīt šīs zināšanas organizācijas iekšienē jūs nebūtu atkarīgi no ārējiem avotiem. Pielietojot mācību un sertifikācijas darba vietās metodiku, ļaujam darbiniekiem radīt, pilnveidot un uzturēt standartu darba vietās, risināt procesu problēmas, un tādā veidā nodrošinām, ka ieceltais darbinieks arī vēlāk būs pilnībā spējīgs izplatīt zināšanas par metodēm un spēs iegūto praksi pielietot un nodot citiem organizācijas darbiniekiem.