MĀCĪBAS un SEMINĀRI

Lean ieviešanas birojā mērķis ir optimizēt administrācijā notiekošos procesus, tādējādi saīsinot pasūtījuma izpildes laiku un izmaksas. Tas tiek sasniegts, sadalot procesus (piem., plānošana, iepirkums, lēmumu pieņemšana) atsevišķās darbībās, novērtējot to ilgumu. Tā viegli var ieraudzīt zaudējumus un problēmas, kā arī paredzēt darbības to novēršanai.

Izmantojot Lean metodes, iemācām darbiniekiem ātri atpazīt zaudējumus: tiek uzkrāta nevajadzīga informācija un darba piederumi darba vietā; ilga informācijas gaidīšana; nevajadzīga staigāšana un dokumentu nēsāšana, nododot informāciju vai saskaņojot risinājumus; informācijas koriģēšana un kļūdu labošana; tiek gatavotas nevajadzīgas atskaites vai dublēti uzdevumi. Darbinieki tiek iesaistīti to novēršanā, viņi paši veido skaidrus kārtības un darbu veikšanas standartus. Tādā veidā organizācija nodrošina raitu darba norisi, saglabājot optimālu informācijas un darba piederumu daudzumu, nosakot skaidrus atbildības rāmjus un prioritātes.

Darbiniekiem aktīvi piedaloties Lean metožu ieviešanā, tiek palielināta viņu līdzdalība, tiek attīstītas spējas, prasmes, patstāvība un atbildība, kā arī tiek attīstītas komandas darba spējas.