MĀCĪBAS un SEMINĀRI

Lean ieviešanas mērķis ražošanā ir saīsināt pasūtījuma izpildes laiku, mazināt izmaksas, uzlabot darba drošību un kvalitāti. Tas tiek paveikts, optimizējot procesus ar 7 zaudējumu identificēšanu un novēršanu. Veidojot skaidrus sakārtošanas un darba veikšanas standartus, vēloties saglabāt optimālus rezervju apjomus, nosakot skaidras atbildības un prioritātes, vispirms mums ir jāizceļ un jānovērš zaudējumi: pārāk liels vai pārāk mazs rezervju daudzums, nevajadzīga staigāšana un neefektīva transportēšana, papildu procesi, dīkstāves un gaidīšana, brāķa labošana, ražošana ne pēc vajadzības.

Pielietojamās Lean metodes iesaista darbiniekus ikdienas pilnveidošanas darbā, palīdz attīstīt patstāvīgumu, atbildību, komandas darbu.