Lietuvas uzņēmējdarbība virzās uz priekšu – tiecoties iegūt uzņēmējdarbības meistarīgumu

2017 06 20

Jau trešo reizi lielākajā Lean sistēmai un efektivitātei veltītājā konferencē „Baltijas Lean forums 2017”pulcējās Lietuvas uzņēmējdarbības pārstāvji, kuri dalījās ar zināšanām uniepazinās ar pasaules tendencēm. Pasākuma dalībnieku uzmanība bija vērsta uz perspektīvu: nepietiek tikai ar efektivitāti, tāpēc modernai organizācijai ir jāskatās uz priekšu. XXI. gs. sabiedrības risinājumu arvien vairāk meklē orientēdamās uz uzņēmējdarbības procesu meistarīgumu, tāpēc konferencē tika apspriesti veidi, kā to sasniegt. Idejas un praktiskus piemērus piedāvāja gan lielākās Lietuvas sabiedrības, tādas kā „Circle K Lietuva”, „Girteka”, „Vilniaus degtinė”, gan locekļi un viesi no ārvalstīm.

Šogad pasākums piesaistīja vairāk nekā 300 uzņēmējdarbības pārstāvjus no visas Lietuvas. Neatkarīgi no uzņēmējdarbības sektora vai darbības rakstura, visbiežāk par šķēršļiem tam, lai uzlabotu ikdienas procesus un palielinātu efektivitāti,kļūst atbilstošu izmaiņu organizācijā īstenošanas kļūdas.Tieši par iespējām izvairīties no šķēršļiem, tiecoties uzlabot uzņēmējdarbības efektivitāti, runāja ārvalstu viesis Bob Plummer. Šis„Honsha” konsultants 15 gadus bija automašīnu ražotājaNUMMI (kas pieder „Toyota” korporācijai) viens no nodaļas prezidentiem. Savā priekšlasījumā speciālists pievērsa uzmanību ne tikai strukturālajām izmaiņām,bet arī akcentēja stratēģiskās sistēmas iedarbības izpratni un akcentēja atsevišķu darbinieku nozīmīgumu.

Pēc B. Plummer domām, organizācijai, kura ir nolēmusi ieviest izmaiņas ar Lean sistēmu, ir jābūt līderiem, kuri pēc būtības izprot Leansistēmu.Tie izmaiņulīderības darbības nedeleģē, pretēji – ar savu piemēru stimulē raitu to īstenošanu. No kļūdām visvairāk var izvairīties paredzētās stratēģijas darbības īstenojot secīgi, ievērojot taktiskā plāna elementus un, galvenais, pastāvīgi par to runājot.Būtisku akcentu B. Plummer saista ar sekmīgu efektivitāti stimulējošu izmaiņu īstenošanas atslēgu – uzņēmuma darbiniekiem. Konsultants apgalvo, ka būtiskākais ir atbrīvot cilvēku potenciālu, t.i.,organizācijā radīt tādus apstākļus, kuros darbinieki augtu, vēlētos pilnveidoties un pilnveidot ikdienas darbību, kā arī paši spētu efektīvi risināt radušās problēmas. Šī mērķa sasniegšanai, visi organizācijas locekļi virzās pa pastāvīgu pilnveidošanās ceļu.

Izvairoties no kļūdām, apstāties nedrīkst,tāpēc, īstenojot uzņēmējdarbības procesu vadīšanas sistēmas, modernas sabiedrības virzās uz priekšu – sasniedz maksimāli labāko rezultātu. „Jau trešo reizi saaicinājām vadītājus apspriest viņu organizāciju iespējas un perspektīvas. Ar Lean sistēmu pēdējā laikā ir iepazinušies daudzi uzņēmumi, daļa no tiem jau īsteno izvēlētās sistēmas metodes un novēro pozitīvus rezultātus. Tātad šoreiz runājām par augstāko pakāpienu – uzņēmējdarbības procesu meistarīgumu”, – apgalvo viens no pasākuma organizatoriem – sabiedrības „Lean.lt”, vadītājs un Lean sistēmas praktiķis Vids Petraitis (Vidas Petraitis). Pēc viņa domām, uzņēmējdarbības procesu meistarīgums – principu, sistēmu un iekārtu apkopojums, kas ir paredzēts pastāvīgai uzņēmējdarbības procesu pilnveidošanai, tiecoties samazināt rezervjuizšķērdēšanu un palielināt klientam radāmo vērtību. „Mērķis ir vienkāršs: sakārtot organizācijas uzņēmējdarbības procesus tā, lai tie radītu maksimālo vērtību. Tos vienkāršot, stabilizēt, standartizēt un automatizēt. Laika vai finansiālie ietaupījumi var kļūt par veiksmīgas attīstības sākumu, bet tas ir pamats tam, lai organizācija pastāvīgi pilnveidotos” – vispārina Lean sistēmas praktiķis.

Pasākumā tika apspriests arī vadītāju lomas būtiskums – kā viens no svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot organizāciju, kura pastāvīgi pilnveidojas. Pirmo reizi „Baltijas Lean forumā”sarīkotajā interaktīvajā diskusijā, moderējot V. Petraitim (V. Petraitis), tika apspriesti būtiski aspekti ar „Girteka” attīstības direktoru Darju Krjuku (Darius Kriukas), „BOEN Lietuva” ģenerāldirektoru Irmantu Rajunču (Irmantas Rajunčius) un „Circle K Lietuva” mazumtirdzniecības direktori Daivu Pivorjūnieni (Daiva Pivoriūnienė). Pēc I. Rajunča (I. Rajunčius) apgalvojuma, izmaiņas organizācijā sākas no vadītāja un viņa lēmuma par to,ka vajag mainīties – tasvisiem palīdz sasniegt nosprausto mērķi. „Girteka” attīstības direktors diskusijas laikā akcentēja nepieciešamību sasniegt labākus rezultātus – pilnveidot savus procesus ir nepieciešams ne tikai notiekot nelaimei, bet arī tad, kad pozitīvas izmaiņas organizācijā sāk ieviesties kopā ar tās attīstību. Viņa sabiedrības gadījumā Lean sistēmas īstenošana palīdzēja veiksmīgi kontrolēt uzņēmuma augšanu,sakārtot procesus tā, laiuzņēmējdarbība tiktu īstenota efektīvi un progresīvi. D. Pivorjūniene (D. Pivoriūnienė) papildina diskusiju sniegdama piemērus, kā Lean kultūra var attīstīties – ar Lean sistēmu pirms 11 gadiem iepazinās un to labvēlīgi pieņēma degvielas uzpildes staciju darbinieki, kas kļuva par lielisku piemēru arī uzņēmuma administrācijas darbiniekiem.

Dziļākai problēmu un iespēju analīzei konkrētajos uzņēmumos uzmanība pievērsta otrajā pasākuma daļā. Pirmo reizi lekciju cikls bija sagatavots tikai tiem, kuri sāk īstenot Leanieviešanu: tajās ar ieteikumiem dalījās „Lean.lt” konsultanti, praktisku Lean īstenošanas paraugu, kā 24 mēnešu laikā ietaupīt 250 tūkst. eiro, sniedza lielākais elektronisko iekārtu, apgaismošanas un mājas dekoru produktu ražotājs Baltijas valstīs „Artiliux NMF”. Veiksmīgas efektivitātes palielināšanas iniciatīvas piedāvāja arī ražošanas sektora sabiedrības pārstāvji. „Axis Industries”, kas ar Lean sistēmu iepazinās pirms trim gadiem, šobrīd lepojas ar lielu darbinieku iesaistīšanu: pārmaiņās aktīvi iesaistījās 476 darbinieku, no kuriem 102 ir vadītāji, bet gada laikā tika piedāvātas vairāk kā 1000 Kaizen ideju.Viesis no Latvijas „Schneider-Electric” ražošanas inženieris Konstantins Korobko izvirzīja jautājumu: „efektīvums 116 proc. – kā rīkoties?” un piedāvā īpaši labu uzņēmuma praksi.

Leanīstenošanas pakalpojumu sektorā un administrācijas procesos pārstāvji, kuri dalās ar uzņēmuma īpatnībām,akcentē pastāvīgas darbības rādītāju novērošanas būtiskumu, vajadzību spēt samazināt jaunu produktu ražošanas laiku un standartizētu darbu sniegtās priekšrocības. Lai jautātu par īpašiem standartizētam darbam noteiktiemietaupījumiemsapulcējās pilnā zālē dalībnieku – „VSA Vilnius” direktores Jurgitas Petrauskienes (Jurgitos Petrauskienės) iesniegtajos gadījumos pārsteidza izmaiņas uzņēmuma iekšienē. Tiek rēķināts, ka, standartizējot šīs darbības, organizācija gada laikā ietaupa pat 70 tūkst. eiro, šobrīd darbinieki aktīvi sniedz piedāvājumus, no kuriem 84 proc. jau ir īstenoti.

Šogad konferencē bija īpaši daudz uzņēmumu gadījumu piedāvājumu, bet tas rāda pieaugošo Lietuvas uzņēmējdarbības interesi par uzņēmumu vadīšanas praksēm pasaulē. Pēc V. Petraiša (V. Petraitis) apgalvojuma, tādi pasākumi ne tikai stimulē efektīvi risināt esošās problēmas, bet arī veicina meklēt efektīvas organizācijas vadīšanas attīstības ceļu, un tie jau ir pirmie soļi uz skatījumu, kas nosaka pastāvīgu pilnveidošanos un meistarīgus vadīšanas procesus.