Misija

Vairāk efektīva un nozīmīga darba.
Visiem.

 

Vīzija

Kļūt par reģionā vadošo procesu
pilnveidošanas organizāciju, kas klientiem
rada visvairāk vērtības.