Organizācijas vērtības

  • Cieņa
  • Kompetence
  • Saistības un rūpīgums
  • Vienotība
  • Aizrautība

Darba principi

  • Vērtības radīšana
  • Kvalitāte
  • Ātrums
  • Sadarbība
  • Pastāvīga pilnveidošanās