Valsts sektoram ir lielas iespējas palielināt efektivitāti

2017 02 01

Vērojot pēdējā laika tendences, ir izteikti redzams, ka aug iedzīvotāju neapmierinātība ar valsts sektoru procesu efektivitāti. Starp problēmām, ko iedzīvotāji atzīmē kā būtiskas, vērts izcelt apgrūtinātu medicīnas pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā arī bērniem; ilgstošas reģistrācijas un dokumentu noformēšanas procedūras, bažas par neracionāli iztērētu nodokļu maksātāju naudu. “Citu valstu pieredze rāda, ka arī valsts sektorā ir iespējama procesu optimizācija. Dažās valstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē, valsts iestādēm obligāti jāizmanto Lean procesu efektivitātes metodoloģija,” – stāsta Lean  eksperts Vidas Petraitis, piebilstot, ka ir pieejama arī Baltijas valstu pieredze – Lietuvai, izmantojot Lean metodoloģiju, izdevies panākt ievērojamus rezultātus.

Pēc Lietuvas Statistikas departamenta datiem, valsts sektors nodarbina aptuveni 386 tūkstošus darbinieku, bet, neskatoties uz to, pakalpojumu sniegšana sabiedrībai aizņem ievērojamu laiku. Kā galvenos iemeslus iespējams izcelt darbinieku funkciju dublēšanos; liekas, nevajadzīgās darbības;  lielu gaidīšanas intervālu starp diviem dažādiem procesiem. “Līdzīgas problēmas ir arī Latvijā, tāpēc ir vērts uzsākt procesu efektivitātes palielināšanos pasākumus,” – atzīst V. Petraitis.

Ļoti spilgts procesu efektivitātes palielināšanas piemērs ir Viļņas Universitātes Santariškes kardioloģijas un Angioloģijas centrs. Procesu pārskatīšanas un sakārtošanas rezultātā slimnīcā tika ieekonomēts tik daudz laika, lai spētu veikt papildus 570 ehokardiogrammas izmeklējumus gadā ar esošajām iekārtām un personālu. Arta BirumaVSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekle, apstiprina, ka Lean metode ienākusi arī lielās slimnīcas ikdienas darbu plānošanā un organizēšanā. Šī paņēmiena spējas veikt pozitīvas izmaiņas slimnīcas darbā jau izmēģinātas Neatliekamās medicīnas centrā, un uzsākt šo iniciatīvu plašākās slimnīcas funkcijās A. Biruma plāno 2017. gadā.

“Vēl divas valsts iestādes, kuru pieredze var būtu noderīga visām Baltijas valstīm, ir Lietuvas Valsts Nodokļu inspekcija un Lietuvas Valsts Sociālās Apdrošināšanas fonds,” uzsver Lean eksperts, stāstot, ka pakalpojumu izpildes laiks nodokļu inspekcijā saīsinājās no 5 darba dienām līdz 1. Līdz Lean sistēmas pielietošanai deklarācijas derīguma termiņa pagarināšanas procesā iesaistījās 257 darbinieki, bet pēc uzlabojumu veikšanas process tika centralizēts, un visus šos pienākumus bija spējīgi veikt jau 2 darbinieki. Ieviešot vizuālus kodus arhīvam, tika samazināts dokumentu apstrādes laiks un samazināta kļūdu rašanās iespēja, turklāt, apdrošināšanas aģentūra atbrīvojās no 3 tonnām nevajadzīgu dokumentu. Vienkāršāks un īsāks kļuva arī iepirkumu process – iesniegumu skaits, kuriem nepieciešama pārbaude, samazinājās par 50%, savukārt pilnvērtīgas, korektas un saprotamas informācijas sniegšana iestādes klientiem samazināja papildu jautājumu skaitu par veselības apdrošināšanu no 38 uz  8 jautājumiem nedēļā.

Kopumā, pielietojot Lean metodoloģiju, Lietuvā tika pārkārtotas vairāk nekā 1000 darba vietas, kas katru dienu tiek uzturētas kārtībā saskaņā ar apstiprinātajiem standartiem. Par savu veiksmes atslēgu Lean uzskata tādas sistēmas izveidošanu, kas atklāj problēmas procesā un veicina darbinieku spēju un vēlmi saskatīt un risināt problēmas. Metodes ieviešanu vērts apsvērt ne tikai privātajam, bet arī valsts sektoram.