Nuolatinio tobulėjimo technikomis „Lean.lt“ praktikai domėjosi Vokietijoje

2017 02 08

Vokietijos mieste Hamburge pirmą kartą surengta kelias skirtingas nuolatinio tobulėjimo technikas suderinusi konferencija, kurioje itin didelis dėmesys skirtas ir darbuotojų tarpusavio santykiams bei komandiniam darbui. Galimybe savo įmonėse pritaikyti efektyvius darbuotojų įgūdžių formavimo, veiklos optimizavimo bei komandos stiprinimo pavyzdžius pasinaudojo daugiau nei 100 pasaulinių verslo valdymo sistemų praktikų, knygų autorių bei instruktorių. Dalyviai nustebinti ir netikėtu konferencijos užbaigimu: susirinkusieji, tarp kurių ir „Lean.lt“ komanda, priėmė visame pasaulyje populiarų „manekenų“ iššūkį.

Verslo procesų valdymo specialistų žinias nuspręsta papildyti artimiau supažindinant su gan plačiai taikomomis nuolatinio tobulėjimo technikomis. Viena iš jų šiuo metu taikoma sprendžiant didelės darbuotojų kaitos problemą. Su šia problema susiduria tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriai. Dažnai kintant darbuotojams, daug laiko bei finansų tenka skirti jų apmokymui, paruošimui, be to padaromos ir klaidos, kurios gali nulemti ir prastesnę prekių ar paslaugų kokybę. Tam, kad darbai nesustotų dėl kintančių darbuotojų srautų, o naujai prisijungę nariai per kuo trumpesnį laiką pradėtų savo veiklas įgyvendinti kokybiškai ir efektyviai, siūloma integruoti standartizuoto darbuotojų mokymo technikas.

Pirmosios standartizuotam darbuotojų mokymui skirtos technikos susiformavo JAV dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, kai bandyta visas dirbančiųjų pajėgas sutelkti į karo technikos gamybą. Tikslas gaminti greitai, reikalavo efektyvaus darbo bei sklandžiai sutvarkytų procesų, kurių netrikdytų naujai įtraukiami darbuotojai. Dėl šios priežasties, neišvengiamu žingsniu tapo kokybiškas bei greitas darbuotojų apmokymas ar perkvalifikavimas, todėl pradėtos vystyti standartizuoto darbuotojų mokymo sistemos. Ilgametė standartizuoto mokymo praktika parodė, kad toks būdas gali būti pritaikytas ir kitokio pobūdžio gamyklose, o šiuo metu metodo technikos integruojamos ir įvairiose paslaugų sektoriaus organizacijose.

Konferencijoje dalyvavęs „Lean.lt“ komandos narys atkreipė dėmesį į žaislų gamybos liniją turinčios įmonės „Lego Group“ atstovo pateiktą standartizuoto darbuotojų mokymo taikymo pavyzdį. Kinijoje atidarius naują gamyklą, pastebėta neįprastai didelė darbuotojų kaita, tad naujokų apmokymui skiriamos lėšos viršijo visus lūkesčius. Tuomet remiantis standartizuoto mokymo praktikomis, nuspręsta apmokyti kelis atrinktus gamykloje dirbančius įmonės darbuotojus: suteikti jiems geriausių veiklos įgyvendinimo praktikų žinias, ištobulinti procesų atlikimo technikas. Taip įvairiapusiškai apmokyti darbuotojai buvo paskirti mokyti kitus naujai ateinančius darbuotojus. Šis sprendimas ne tik sutaupė lėšas, bet ir ženkliai pagerino naujų darbuotojų atliekamo darbo kokybės rezultatus.

Ši technika skirta ne tik praktikoms, kaip geriau integruoti naujus darbuotojus ar tobulinti greitesniam darbui pritaikytus procesus. Tiek standartizuoto darbuotojų mokymo, tiek kita konferencijoje pristatyta technika ragino atkreipti dėmesį į bendravimą su darbuotojais bei jų tarpusavio santykius darbo aplinkoje. Nuolatinio tobulėjimo užtikrinimui organizacijose pasitelkiama ir „Toyota“ korporacijoje išgryninta technika. Apibendrintai ją galima apibūdinti kaip darbo įpročių ar įgūdžių mokymas, kuriuo formuojamas tam tikras visiems organizacijos nariams būdingas mąstymo apie veiklos procesus bei problemų sprendimo būdas.

Konferencijoje ši „Toyota“ ištobulinta technika pristatyta kaip jungiamoji grandis tarp įrankių taikymo ir nuolatinio tobulėjimo, t.y. su ja organizacijos kultūros formavimo žingsniai gali tapti sklandesni. Teigiama, kad bendra įmonėje komunikuojama veiklos kryptis leidžia ne tik greičiau rasti problemų sprendimo būdus, bet ir išsigryninti gerąsias veiklos praktikas, kurios vėliau pritaikomos visuose organizacijos lygmenyse.

Remiantis aptariama technika, siekiama formuoti efektyvų procesų valdymą bei nuolatinį tobulėjimą skatinančią kultūrą. Nenuostabu, kad toks pokytis reikalauja laiko, visų narių kantrybės bei tarpusavio supratimo. Pasak, konferencijoje dalyvavusio „Lean.lt“ atstovo, pateikti technikos pavyzdžiai padėjo pažiūrėti į procesus kitu kampu: skirti daugiau dėmesio procesus atliekantiems žmonėms ir jų tarpusavio bendravimui. Praktiko teigimu, šis aspektas ypač aktualus paslaugų sektoriui, kuriame darbuotojai palaiko tiesioginį ryšį su klientu ir taip parodo gerąsias veiklos praktikas bei perduoda įmonės vertybes. Renginyje pasisakęs didžiausios Europos oro linijų bendrovė „Lufthansa“ atstovas atkreipė dėmesį, kad geriausias rezultatas  pasiekiamas, kai darbuotojai skatinami ne tik skaitiniais tikslais, bet ir paprastai pasiekiamais iššūkiais. Taip vidinė kultūra palaipsniui evoliucionuoja, o jos teikiamų rezultatų vertė nuolat auga.

Apibendrinant, konferencijos metu akcentuota viena iš nuolatinio tobulėjimo organizacijoje sąlygų: gerų tarpusavio santykių svarba. Neužtenka vien parengti instrukcijas, papasakoti, kaip jas taikyti, ištobulinti veiklos procesus ir apmokyti darbuotojus. Kiti žingsniai:  įsiklausymas į darbuotojų pastabas, reakcijos į pokyčius stebėjimas bei bendros galimų sprendimų, vedančių į vieną tikslą paieškos – ne mažiau svarbūs, kai norima pasiekti geriausio rezultato.