Pasauliniu mastu veikiančių įmonių iššūkiai aptarti konferencijoje Amsterdame

2016 03 30

Kovo mėnesio pradžioje Olandijos sostinėje antrą kartą vyko globali  procesų efektyvumo didinimo iniciatyvas aptarianti konferencija „Annual Global Process Improvement & Operational Excellence Summit“, kurioje apsilankė ir „Lean.lt“ komandos narys. Renginio metu akcentuota individualių Lean sistemos įgyvendinimo būdų suradimo svarba, o ne vien atskirų metodų naudojimas. Tik tokiu keliu organizacijose vykstanti Lean sistemos nulemta transformacija bus iš tiesų sėkminga: tiek globalioje, tiek vietiniu mastu veikiančioje įmonėje.

Šių metų renginyje dėmesys buvo skiriamas sėkmingiems verslo procesų tobulinimo iniciatyvų pavyzdžiams, kuriais pabrėžta aiškios strategijos bei tinkamų metodų organizacijoje pasirinkimo svarba. Konferencijoje savo procesų valdymo ir nuolatinio tobulėjimo žiniomis dalinosi tokių pasaulinių įmonių kaip „Google“, „Siemens“, „Coca Cola“, „3M“, „Volvo“ ir kitų atstovai.

Būtent pasauliniu mastu veikiančių įmonių iššūkiai buvo aptariami seminare apie Lean vystymą, įgyvendinimą ir vieningos strategijos išlaikymą globaliu mastu. Savo įžvalgomis dalinosi „Siemens“ procesų efektyvumo padalinio pavaduojantis prezidentas Dr. Oliveris Braitmajeris, kuris daug dėmesio skyrė globaliam strategijos pritaikymui, vadybinių elementų diegimui ir bendros struktūros kūrimui, kas, anot pranešėjo, leidžia didinti veiklos našumą ir visos organizacijos dinamiškumą.

Nemaža konferencijos dalis buvo orientuota ir į pačių Lean metodų taikymą, kuris, remiantis pranešėjų pavyzdžiais, išgyvena tam tikrą evoliucijos periodą. Pagrindiniai pokyčiai juntami ne kuriant naujus metodus ar taikant juos aklai, bet, veikiau, priešingai – sujungiant jau patikrintas praktikas kartu su egzistuojančia įmonės kultūra. Standartiniai sistemos metodai naudojami kaip pamatai, ant kurių kuriamas tolimesnės efektyvumo didinimo iniciatyvos. Konferencijos metu ne kartą išsakyta mintis, kad nepakanka aklai sekti sukurtomis formulėmis, Lean sistemą įgyvendinančioms įmonėms būtina turėti ir stiprią bendrovės vidaus kultūrą, aiškius prioritetus ir viziją, kurie ir taps minėtu pamatu sėkmingiems pokyčiams.

Kitu puikiu praktiniu Lean sistemos įgyvendinimo pavyzdžiu pasidalino naftos ir dujų gavybos bendrovės „Operations Maersk Drilling“ vyr. veiklos efektyvumo direktorius Timmo Ritzau. Įmonės geroji praktika atskleidė, kaip netikėtai kilusią krizę įveikti gali padėti būtent Lean sistemos įgyvendinimas. Naftos kainoms per 6 mėn. sumažėjus pusiau, jo atstovaujama naftos gręžinių rengimu užsiimanti bendrovė pasitelkė Lean sistemos metodus. Pirmiausia – pradėtas skaičiuoti bendras efektyvumo rodiklis (laiko, kainos, kokybės veiksnių vertinimas), atlikta duomenų analizė, kuri atskleidė, kurie įmonės veiklos procesai yra mažiausiai efektyvūs. Vėliau kartu su PDCA („Plan-Do-Check-Act“) metodu buvo sprendžiamos aktualiausios įmonės problemos. Galiausiai, atsižvelgiant į įmonės vidaus kultūrą ir veiklos principus, buvo pakeistas paslaugų teikimo modelis – pradėta glaudžiau bendradarbiauti su naftos gavėjais, o tai sujudino ir visą naftos gavybos industriją.

Renginio metu vyko ekspertų vedami seminarai, praktinės kūrybinės dirbtuvės bei grupinės diskusijos, o aptartos globalios verslo procesų valdymo sistemos evoliucijos tendencijos neabejotinai formuoja ir mūsų šalies rinką. „Lean.lt“ praktiką nudžiugino faktas, kad nepaisant to, kad Lietuvos rinka yra sąlyginai maža, o įmonių Lean sistemos įgyvendinimo patirtis nesiekia nė dešimtmečio, šalyje strateginis verslo procesų valdymo sistemų taikymas žengia kone koja kojon su globaliomis tendencijomis. Vietos verslininkai aktyviai ieško efektyviausių būdų užtikrinti sėkmingus rezultatus, tad dėmesį vis dažniau skiria veiklos procesų tobulinimui.