„Žemaitijos pieno“ bendrovėje diegiama LEAN sistema

2013 04 11

AB „Žemaitijos pienas“ komunikacijos vadovė Aušra BLAŽEVIČIENĖ

LEAN (ang. lieknas)  sistema gimė Japonijoje iš vieno didžiausių pasaulio automobilių gamintojų Toyota gamybos sistemos. Kai tai su kaupu pasiteisino Toyota koncernui, LEAN diegimas tapo daugelio stambesnių bendrovių siekiamybe. Šiuo metu yra  begalė akivaizdžių  Europos, JAV, Japonijos bei kitų šalių įmonių sėkmės pavyzdžių, kai įdiegus šią sistemą, padidėja darbo našumas ir pelnas.  Remiantis  LEAN logika – „vertė“ yra tai, už ką nori sumokėti klientas, o ne tai, kuo organizacija užsiima.

AB „Žemaitijos pienas“ viduje jau kurį laiką buvo svarstoma apie LEAN  sistemos pritaikymą. Bendrovės darbuotojai siekė kuo daugiau apie ją sužinoti: lankė įmones, pasekusias šiuo pavyzdžiu, domėjosi LEAN sistemos diegimo etapais, dalyvavo LEAN seminaruose, domėjosi LEAN literatūra ir kitais informaciniais šaltiniais. Išanalizavus prognozuojamą sistemos naudą, AB „Žemaitijos pienas“ vadovybė, žvelgdama į ateities perspektyvas ir nepabūgusi iššūkių, LEAN metodiką nusprendė pritaikyti praktikoje. Taip, paskutinėmis 2012 metų dienomis, bendrovėje  pradėta diegti LEAN sistema.

Numatoma diegti septynis LEAN sistemos metodus:

1. 5S –  vizualus valdymas. Šio metodo tikslas – surūšiuoti, susitvarkyti darbo vietose esančius daiktus, atsargas, įrankius bei užtikrinti švarą. Siekiant išlaikyti tvarką – standartizuoti ir laikytis savikontrolės.

2. Kaizen Teian – nuolatinis tobulėjimas. Šio metodo tikslas – įtraukti visus organizacijos darbuotojus į nuolatinį siekį tobulėti ir gerinti organizacijos procesus. Šis metodas suteikia galimybę kiekvienam darbuotojui teikti pasiūlymus, kurių dėka būtų didinamas darbo vietos produktyvumas, šalinami nuostoliai, gerinama sauga ir kokybė.

3. PDCA – problemų sprendimas. Tai problemų sprendimo metodas, skirtas išmokyti darbuotojus efektyviai spręsti problemas,  kovojant ne su pasekmėmis, o identifikuojant ir šalinant jų priežastis.

4. SW – standartizuotas darbas. Šio metodo dėka aprašomi visi, įmonėje vykstantys procesai. Tai leidžia suskaičiuoti darbuotojų darbo krūvį bei jų kuriamą vertę.

5. SMED – greitas perėjimas. Metodo tikslas – kuo greičiau pereiti nuo vienos prie kitos produkcijos rūšies, užtikrinant kuo trumpesnį įrangos derinimo laiką.

6. TPM – visuotina gamybos priežiūra. Metodo tikslas – garantuoti funkcionalų įrenginių veikimą ir užtikrinant darbuotojams tinkamas darbo vietas.

7. Kanban – atsargų valdymas. Metodo esmė – užtikrinti optimalų atsargų kiekį organizacijoje.

Siekiant sukurti nenutrūkstamą, naudą teikiančią sistemą, metodai įmonėje turi būti diegiami palaipsniui. Tik įsisavinus pirmąjį ir užtikrinus jo funkcionavimą, galima pereiti prie sekančio, tuo pačiu išlaikant ir ankstesniojo kontrolę. Nors LEAN sistemos nauda įmonėje pradedama jausti jau po pirmųjų mėnesių, galutinis rezultatas būna akivaizdus tik įsisavinus visus septynerius metodus, kurie leidžia užtikrinti nuolatinį tobulėjimą ir nuostolių šalinimą. Siekiant gauti neabejotiną sistemos veikimo naudą, būtina nuosekliai vykdyti  LEAN sistemos principus ir laikytis visų nustatytų rekomendacijų.

Pirmasis 5S – vizualaus valdymo metodas jau taikomas bendrovės gamybos cechuose. AB „Žemaitijos pienas“ saugos ir sveikatos tarnybos vadovas Alvydas Sukauskas (5S komandos lyderis) šį metodą jau  įsisavino ir įgijęs sertifikatą, organizuoja 5S mokymus įmonės darbuotojams. Išklausiusi atitinkamus kursus, neseniai sertifikatą pelnė ir produktų vystymo technologė Vaida Poškienė. Turėti sertifikuotus žmones įmonėje – viena iš sistemos diegimo sąlygų. Tokiu būdu darbuotojams siekiama greičiau perteikti informaciją apie kiekvieno metodo svarbą, galimybę jį naudoti praktiškai.

Įmonės gamybos cechuose pagreitį įgauna ir antrojo – KAIZEN – metodo įgyvendinimas. Projektų vadybininkas Nerijus Latakas (KAIZEN lyderis) ir pardavimų rėmimo vadovė Jurgita Petrauskienė, įgiję sertifikatus, kaip ir jų kolegos, organizuoja mokymus įmonės darbuotojams. Remiantis KAIZEN metodu, „Žemaitijos piene“ dirbantys žmonės turi galimybę teikti pasiūlymus dėl savo ar kolegų darbo vietų gerinimo, jų funkcionalumo užtikrinimo. Darbuotojai šį metodą itin vertina ir aktyviai dalyvauja jo vystymo procese. Bendrovėje, iškabintose KAIZEN lentose, kiekvienas dirbantysis gali teikti savo idėją. Visi siūlymai, po įmonės darbuotojų sudarytos komisijos svarstymo, būna peržiūrimi ir, jei atitinka tam tikrus reikalavimus, pradedami įgyvendinti. Pripažintam  pasiūlymui, įvertinus jo naudą, suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Surinkus numatytą kiekį balų, darbuotojas turi galimybę įsigyti pageidaujamą prizą. Taip siekiama motyvuoti žmones aktyviai įsijungti į LEAN sistemos diegimo procesą.

Šiuo metu „Žemaitijos piene“ vykdomi LEAN sistemos 5S ir KAIZEN metodų mokymai, į kuriuos privalu įtraukti visą bendrovės darbuotojų komandą. Išanalizavus pagrindinius šių metodų principus ir juos perteikus darbuotojams, palaipsniui pereinama ir prie trečiojo – PDCA (problemų sprendimo) – metodo įsisavinimo.

AB „Žemaitijos pienas“ diegiamos LEAN sistemos vadovu paskirtas vyr. technologas  Remigijus Bieliauskas. Jis, talkinant kitiems LEAN sistemos komandos lyderiams ir įmonės darbuotojams, kontroliuoja numatytų įsipareigojimų bei ,,namų darbų“ vykdymą, bendrauja su LEAN konsultantais, seka diegiamų metodų eigą. R. Bieliausko teigimu, LEAN sistemos įgyvendinimo dėka, galima optimaliau valdyti esamus procesus įmonėje. Tačiau labai svarbu, kad visi bendrovės darbuotojai suprastų šios sistemos naudą ir aktyviai dalyvautų jos kūrimo bei įsisavinimo procesuose.